Traduir

dilluns, 20 d’octubre de 2014

Assemblea General Ordinària

Cerdanyola del Vallès, 13 d’octubre de 2014

Assemblea General OrdinàriaLa Junta de l’Associació de Mares i Pares de l’alumnat de l’Institut Gorgs, us convoca a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 27 d’octubre (dilluns) a les 18.30 h., al nostre centre, amb la següent ordre del dia:

1.   Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.   Canvis en la junta de l’AMPA i presentació de junta actual.
3.   Informació sobre les activitats de l’AMPA.
4.   Eleccions Consell Escolar 2014.
5.   Valoració del projecte de socialització. Lectura i Iddink.
6.   Presentació dels ingressos i despeses del curs 2013-2014.
7.   Torn obert de intervencions.


dimecres, 8 d’octubre de 2014

CONSELLS ESCOLARS


Famílies:


Ja s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.(DOGC 6716-29.09.2014)


Us animem a participar al vostre centre entre el sector de famílies i ens posem a la vostra disposició per aclarir qualsevol punt que pugui sorgir del procés.